over ons

IMG_0010
Europa_Graf_big
IMG_0012
IMG_0009

De Europaschule Herzogenrath is een scholengemeenschap en biedt uitgebreid taalonderwijs vanaf de vijfde klas en maakt het mogelijk om alle einddiploma’s te behalen.

Het alomvattende schoolsysteem is een “hervormd systeem”, waarin de toekomstige onderwijskwalificatie niet al na het 4e schooljaar vastligt. De Europaschule Herzogenrath biedt alle mogelijke schoolloopbanen en kwalificaties in Duitsland aan, afhankelijk van de individuele capaciteiten en interesses van de leerlingen. Na klas 9 kunnen ze de zogenaamde „Erste Schulabschluss“ (vroeger “Hauptschulabschluss” na klas 9) in de eerste fase behalen. Aan het einde van de tiende klas kunnen leerlingen nog andere, hogere kwalificaties in de eerste fase behalen: de zogenaamde „Erweiterter Erster Schulabschluss“ (vroeger: “Hauptschulabschluss na klas 10” – deze is bijna vergelijkbaar met de mavodiploma -, de „Mittlerer Schulabschluss“ (vroeger: “Fachoberschulreife”) – deze is bijna vergelijkbaar met de havodiploma – of de zogenaamde „Mittlerer Schulabschluss mit Qualifikationsvermerk“. Met deze kwalificatie krijgen leerlingen het recht om naar de “gymnasiale Oberstufe” (dat is het hoger secundair onderwijs in de tweede fase.) te gaan, waar ze later hun VWO-eindexamen kunnen volgen.

De Europaschule Herzogenrath maakt deel uit van veel Europese onderwijsnetwerken en richt zich op de moderne vreemde talen Engels, Frans, Nederlands, Spaans en Latijn als traditionele taal. Vanaf het vijfde leerjaar leren alle leerlingen naast Engels een tweede vreemde taal: Frans, Nederlands of Spaans. Vanaf klas 8 krijgen leerlingen die een taal in hun verplichte keuzevak hebben gekozen een tweetalige module: Aardrijkskunde en geschiedenis worden dan ook in de talen Frans, Spaans of Nederlands onderwezen.

Een tweede focus van de Europaschule Herzogenrath is het culturele onderwijs van alle leerlingen. Op de Europaschool kan het „Certificaat van Bekwaamheid in Cultuur“ worden behaald. Om deze reden staan vakken als muziek, kunst en toneelwezen centraal. In deze vakken heeft de school en haar leerlingen ook al talrijke prijzen en erkenningen behaald. Computer en multimedialokalen staan natuurlijk ook ter beschikking, media- en internetprojecten worden steeds verder uitgebouwd.

In 1969 werden in Noordrijn-Westfalen de eerste scholengemeenschappen opgericht als alternatief voor het traditionele schoolsysteem. De Europaschule Herzogenrath werd in 1991 gesticht en is sinds 1999 volledig ontwikkeld. Onze school werkt samen met andere scholen in verschillende Europese landen (Spanje, Finland, Litouwen, Nederland en Polen), maar ook met Rusland (Moskou) en de Verenigde Staten (Washington D.C.).

Ongeveer 90 leraren geven momenteel les op onze school. Elk schooljaar beginnen vijf nieuwe klassen hun schoolcarrière in de eerste fase. De leerlingen komen meestal uit Herzogenrath en de naburige steden.

Herzogenrath ligt in de Euregio Rhein/Maas en vormt samen met de Nederlandse stad Kerkrade het verband EURODE. Het is ten noorden van Aken en ligt ongeveer 15 kilometer van de Belgische grens. Herzogenrath werd vroeger gekenmerkt door steenkoolwinning. Na de sluiting van de mijnen in de jaren 1970 vestigden zich hier hightechbedrijven, ingenieursbureaus en internationale telecommunicatiebedrijven, waardoor een bekend technologiecentrum ontstond. Deze economische opbloei werd gestimuleerd door de nabijheid van de RWTH Aachen, een van de meest gerenommeerde technische universiteiten in heel Duitsland.